13 Pantserinfanteriebataljon

In de jaren ’50 had elk infanterieregiment een eigen opleidingsdepot. Daar kregen nieuwe dienstplichtigen hun 1e opleiding. Veel fuseliers kregen hun opleiding in Assen, Zuidlaren en later ook in Vught. Toen was het opleidingsdepot al samengegaan met de depots van de Grenadiers en Jagers.

Opleidingsdepots

In 1965 werd alle opleidingsdepots bij de Koninklijke Landmacht opgegeven. De nieuwe dienstplichtigen stroomden daarna rechtstreeks in bij de parate bataljons. Of zij gingen eerst een functiegerichte opleiding volgen aan een opleidingscentrum van de landmacht.

Dit betekende dat vanaf 1965 voor elk infanterieregiment het parate bataljon de belangrijkste eenheid werd. Voor het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene was dat 13 Pantserinfanteriebataljon, gelegerd in de Westenbergkazerne in Schalkhaar. Dit bataljon zag in 1959 het levenslicht. Het kwam voort uit 411 Infanteriebataljon. De toevoeging ‘Pantser’ stamt uit 1960. Het bataljon stond toen aan de vooravond van de invoering van een gepantserd voertuig, de DAF YP 408.

Divisies

13 Pantserinfanteriebataljon maakte deel uit van een brigade. Die maakte op haar beurt weer deel uit van een divisie. En die divisie was dan weer onderdeel van het zogeheten Eerste Legerkorps. Dit legerkorps verdedigde het Westen tijdens de Koude Oorlog in NAVO-verband tegen een eventuele aanval door de legers van het Warschaupact. Gelukkig is die ernstige dreiging nooit werkelijkheid geworden.

Vergroot afbeelding Prinses Irene bij de Westenbergkazerne in Schalkhaar. Archieffoto: ministerie van Defensie.
Prinses Irene bij de Westenbergkazerne in Schalkhaar.

Opleiding en op oefening

Duizenden dienstplichtigen hebben in de loop der jaren bij 13 Pantserinfanteriebataljon gediend. Hun diensttijd stond in het teken van opleiden, trainen en oefenen. Zowel in Nederland en als in het buitenland. De landmacht leidde hen op ter voorbereiding op een vijand die gelukkig nooit kwam. Maar dat is wijsheid achteraf. Koude Oorlog-fuseliers namen ook vaak deel aan sport- en schietwedstrijden. Hierbij verdedigden zij de eer van het regiment.

Schoolbataljon

In 1992 kwam er een einde aan de verbintenis tussen 13 Pantserinfanteriebataljon en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Het 13e sloeg een andere weg in. Het ging dienen als Schoolbataljon van de nieuw op te richten luchtmobiele brigade. Alleen een paraat bataljon kan de traditie van een regiment voortzetten. Daarom ging deze taak over naar 17 Pantserinfanteriebataljon. Enige tijd later werd het 13e een paraat (luchtmobiel) bataljon. Het maakt nu deel uit van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.