Het regiment paraat

Tegenwoordig maken de 17 Pantserinfanteriebataljon en de Staf en Stafcompagnie van 13 Gemechaniseerde Brigade deel uit van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (GFPI). Dat is niet altijd zo geweest.

Tweede Wereldoorlog

De wortels van het regiment liggen in de Tweede Wereldoorlog. Nadat nazi-Duitsland Nederland had aangevallen, weken een groep militairen uit naar Groot-Brittannië. Zij vormden de kern van een nieuwe brigade met een koninklijke naam.

Nederlands-Indië

Na de oprichting van het Infanterieregiment Prinses Irene in 1946 ging de aandacht eerst uit naar Nederlands-Indië (Indonesië). Onder de vlag van het regiment gingen 5 bataljons naar de Oost. Zij leverden een bijdrage aan het herstel van orde en vrede, zoals het toen heette. Daarvan is 1 bataljon vooral in Nederlands Nieuw-Guinea ingezet.

Koude oorlog

De jaren 1949-1989 stonden in het teken van de Koude Oorlog. Europa bestond toen uit een democratisch westen en een communistisch oosten. De scheidslijn tussen beide blokken liep dwars door Europa. En ook dwars door Duitsland. De Koninklijke Landmacht richtte zich bijna alleen maar op de verdediging van West-Europa tegen een mogelijke aanval vanuit het oosten.

Ook het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene was hierbij van de partij. De eenheden waren deels paraat. Deels waren zij mobilisabel. Dit betekende dat zij alleen in oorlogstijd onder de wapenen zouden komen. Een paraat (pantser)infanteriebataljon vormde de kern van het regiment. Eerst was dat 411 Infanteriebataljon GFPI, vanaf 1959 was dat 13 (Pantser)infanteriebataljon GFPI.

Einde Koude Oorlog

De val van de Berlijnse Muur in 1989 luidde het einde van de Koude Oorlog in. De landmacht werd stap voor stap verkleind en gereorganiseerd. De belangrijkste taak van de Koninklijke Landmacht werd nu deelname aan internationale operaties. Waar ook ter wereld.

Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene nam in 1992 afscheid van 13 Pantserinfanteriebataljon. Dit was een onderdeel van de herstructurering van de landmacht. Het in Oirschot gelegerde 17 Pantserinfanteriebataljon kwam hiervoor in de plaats.