Vieren en herdenken

Elk jaar viert het regiment op of omstreeks 11 januari de oprichting van de Prinses Irene Brigade. Verder is het regiment jaarlijks aanwezig bij verschillende herdenkingen, zoals tijdens Dodenherdenking.

Vergroot afbeelding Militairen lopen de Irenecross om de Generaal-majoor Hemmestrofee.
De Irenecross om de Generaal-majoor Hemmestrofee.

Verjaardag

De verjaardag van het regiment is op 11 januari. De viering kent een vast patroon. Door hun Britse achtergrond beginnen de fuseliers met een stevig Engels ontbijt. Daarna staat er een ceremoniële vlaggenparade op het programma. Dan volgt er een plechtigheid en een kranslegging bij het monument op de kazerne. Daar herdenkt het regiment de gevallenen. De regimentscommandant houdt een toespraak tijdens een buitengewoon appel.

Een ander deel van het programma is de Irenecross om de Generaal-majoor Hemmestrofee. Daarnaast houdt het regiment sportwedstrijden, evenals schietwedstrijden om de Generaal-majoor Van Besouwbeker.

Indrinken

Een paar keer per jaar is er een bijeenkomst voor alle militairen van het regiment. Bij deze bijeenkomsten mogen ook oud-officieren en oud-onderofficieren aanwezig zijn. Ook vertegenwoordigers van de oud-strijders zijn welkom. Tijdens deze bijeenkomsten drinkt de regimentscommandant nieuw geplaatste officieren en onderofficieren bij het regiment in.

Koningsdag

Een bijzondere dag voor het regiment is Koningsdag. Als garderegiment onderhouden de fuseliers nauwe banden met het Koninklijk Huis. Zo bieden de commandanten van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en het Garderegiment Grenadiers en Jagers op of omstreeks 27 april de Koning een bloemstuk aan. Hierbij is een delegatie van beide regimenten present.

Vergroot afbeelding Vertegenwoordiging van het regiment bij de Dodenherdenking in Tilburg.
Een vertegenwoordiger van het regiment bij Dodenherdenking Tilburg.

Dodenherdenking

Op 4 mei is een vertegenwoordiging van het regiment aanwezig bij de Dodenherdenking in Tilburg. Zij legt een krans bij het monument De Vaandeldrager. Op diezelfde dag is het regiment ook aanwezig bij de herdenkingen in Hedel en Colijnsplaat. Bij beide plaatsen kwam de Prinses Irene Brigade in 1944-1945 in actie.

Verder is het regiment aanwezig bij de 5-jaarlijkse grote herdenking van de intocht van de brigade in Den Haag op 8 mei 1945. Op de 1e zaterdag in september herdenkt het regiment in Roermond de gesneuvelden van de 5 Indiëbataljons van het regiment.