De Indiëbataljons

In de jaren 1946–1951 maakten 5 bataljons van het Regiment Prinses Irene deel uit van de Nederlandse troepenmacht. Ze werden ingezet voor herstel van orde en rust in Nederlands-Indië (Indonesië). Het ging in totaal om ongeveer 4.000 militairen, onder wie veel dienstplichtigen. Hun uitzending duurde soms meer dan 3 jaar!

Nederlandse militairen in Indonesië. Archieffoto: ministerie van Defensie.
Nederlandse militairen in Indonesië.

Irenemannen in Indië

De Nederlandse troepenopbouw in Indonesië ging stap voor stap. Ten tijde van de 1e grote operatie, de zogeheten Eerste Politionele Actie (juli – augustus 1947), waren er 2 bataljons van het regiment op Java gelegerd. Dat waren 3 GRPI en 4 GRPI. Deze afkorting staat voor: Garderegiment Prinses Irene.

Na de Eerste Politionele Actie werden deze bataljons ingezet voor zuiveringsacties en intensieve patrouillegang in en rond de gebieden die het Nederlandse leger bezet hield.

Versterking

In december 1947 kwam een 3e bataljon van het regiment in Indonesië aan. Dat was 5 GRPI. 9 maanden later volgde een 4e bataljon, 6 GRPI. Medio december 1948 begon de Tweede Politionele Actie. Aan die operatie leverden 2 bataljons van het regiment een actieve bijdrage. Een bataljon opereerde op Java en het andere op Sumatra.

In de korte tijd dat de operatie duurde, voerden de militairen hun opdrachten met succes uit. Een compagnie van 5 GRPI nam deel aan een luchtmobiele actie bij Djokjakarta, waarbij de politieke leiding van de Indonesische republiek werd vastgenomen.

Guerilla

Het Nederlandse leger bleef ook na de Tweede Politionele Actie verwikkeld in een harde guerrillastrijd. In augustus 1949 werd een staakt-het-vuren afgekondigd. Daarna namen de vijandelijkheden snel af. Op 27 december van dat jaar vond de soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië plaats. Een bataljon van het regiment was een maand eerder al teruggekeerd naar Nederland en de andere bataljons verlieten Indonesië in de loop van 1950.

Nederlandse militairen rijden in jeeps door de straten in Indonesië. Archieffoto: ministerie van Defensie.
Nederlandse militairen in Indonesië.

Het 5e bataljon

En dan is er nog het 5e bataljon van het regiment: 7 GRPI. Dat zette in september 1949 in Indonesië voet aan land. De strijd was er toen al zo goed als gestreden. Toch lag voor dit bataljon nog een belangrijke taak in het verschiet.

Omdat Nederlands Nieuw-Guinea buiten de soevereiniteitsoverdracht werd gehouden, verhuisde 7 GRPI in december 1949 naar dit overzeese gebiedsdeel. Het had daar onder meer de taak infiltraties van het Indonesische leger tegen te gaan. Het bataljon verbleef bijna een jaar op het eiland. In augustus 1950 werd het afgelost.