Wat kan de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg voor u doen?

U kunt als actief dienend militair te maken krijgen met psychische klachten door een uitzending of militaire dienst.

Maar ook met andere klachten zoals:

  • stress door trauma;
  • stemmingsklachten;
  • angstklachten;
  • ADHD;
  • verslaving.

De Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) kan dan helpen. Op deze pagina leest u hoe dat werkt en welke behandelingen er zijn.

Bij de MGGZ werken militaire hulpverleners die de militaire situatie kennen. Zij werken samen met andere hulpverleners binnen Defensie. Ze kunnen met elkaar afspreken hoe zij u zo goed en zo snel mogelijk kunnen helpen.

Onze zorg werd in 2020 gemiddeld met een 8.9 beoordeeld door onze cliënten.

Verwijzing voor actief dienende militairen

In veel gevallen verwijst uw onderdeelsarts u als militair door naar de geestelijke gezondheidszorg. Voor verwijzingen kunt u terecht bij het Centraal Aanmeld Team van de MGGZ, telefoonnummer (030) 250 25 99.

Verwijzing voor niet-actief dienende veteranen

Bent u als militair al uit dienst? Dan kunt u een verwijzing vragen aan uw huisarts. Ook kunt u zich aanmelden bij het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut.
De MGGZ werkt samen met civiele hulpverlenende instanties. Dat gebeurt in het Landelijk Zorgsysteem Veteranen.

De behandeling

Voor uw behandeling bij de MGGZ begint, heeft u 1 of meerdere intakegesprekken. Tijdens dit gesprek kijken we met u welke klachten u heeft en welke hulp u nodig heeft. Ook proberen we te begrijpen waardoor u klachten heeft gekregen. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met wat u hebt meegemaakt, uw omgeving, of hoe u omgaat met sommige situaties. Voor meer informatie gebruiken we ook vragenlijsten. De resultaten bespreken we met u.

Daarna bespreekt het multidisciplinaire team het behandelplan en volgt een adviesgesprek. Daarin worden de resultaten met u besproken en kunt u aangeven of u zich hierin kunt vinden.

Er zijn 3 soorten behandelingen:

  • Ambulante behandeling. Deze vindt plaats op 1  van de regionale centra: Utrecht, Den Bosch, Zwolle of Amsterdam. Deze behandelingen bestaan meestal uit gesprekken van 45 minuten. Ambulante behandeling kan zowel individueel als in een groepsvorm plaatsvinden.
  • Deeltijdbehandeling (locatie Utrecht). Dit is de meer intensieve groepsbehandeling. Bij de MGGZ zijn 2 soorten deeltijdbehandelingen: oplossingsgericht en veranderingsgericht. Beide bestaan uit 1 dag per week. De behandeling duurt maximaal 1 jaar.
  • Klinische (kortdurende) opname (locatie Utrecht). Bij intensieve begeleiding is een korte vrijwillige opname ook mogelijk. Dit kan voor bijvoorbeeld detoxificatie (afkicken), onderzoek of een time-out. Zo kunt u zich volledig concentreren op de behandeling. U kunt bezoek ontvangen en als het binnen de behandeling past met weekendverlof.

De MGGZ heeft veel behandelvormen bijvoorbeeld:

Wachttijden

De wachttijd tot aan het eerste intakegesprek is gemiddeld 20 weken (juli 2024). Ook de toegangstijd is op dit moment gemiddeld 20 weken. Dit geldt voor alle zorgprogramma’s. Er is geen wachttijd tussen intake en de start van de behandeling. Er wordt met u een datum afgesproken voor het eerste behandelcontact. Voor een opname is er momenteel geen wachttijd.

Voor niet-actieve militairen maakt het voor de wachttijd niet uit waar u verzekerd bent. Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u of uw verwijzer contact opnemen met de MGGZ. Daarnaast kunt u voor wachttijdbemiddeling ook terecht bij het veteranenloket of uw zorgverzekeraar.

Informatie over psychische klachten

Meer informatie over psychische klachten, behandelingen en lotgenoten vindt u op de pagina adviezen en tips en op de volgende websites: