Het Cadettencorps

Studenten van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) die gaan werken bij de landmacht, luchtmacht of marechaussee heten ook wel cadetten. Zij volgen een opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Het Cadettencorps vervult een belangrijke rol in de opleiding tot officier. 

Cadettencorps

Het Cadettencorps zorgt voor saamhorigheid en kameraadschap tussen de cadetten onderling. Het corps brengt cadetten de waarden en normen bij die horen bij een officier van de Nederlandse krijgsmacht. Daarnaast biedt het Cadettencorps de cadetten de gelegenheid bestuursfuncties te vervullen. Zo kunnen zij hun organisatorische en leidinggevende kwaliteiten ontwikkelen.

De Senaat

De Senaat is het hoogste orgaan van het Cadettencorps. De Senaat is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het corps. De Senaat organiseert onder andere corpsbrede activiteiten en behartigt de cadettenbelangen binnen en buiten de KMA.

Cultuur

Het Cadettencorps organiseert verschillende culturele activiteiten. Denk aan wijnproefavonden, bezoek aan theatervoorstellingen en culturele reizen.

Sport

Het Cadettencorps heeft veel sportverenigingen. Bijvoorbeeld een parachutistenvereniging, een roei- en zeilvereniging, een voetbalvereniging en een schietvereniging. Maar cadetten kunnen ook paardrijden, tennissen, badmintonnen en schermen. 

Muziek

Het Cadetten Tamboer Korps (CTK) is er voor iedereen die op de KMA muziek wil maken. De naam Cadetten Tamboer Korps dekt de lading eigenlijk niet meer. Het CTK bestaat namelijk niet alleen uit een slagwerksectie, maar ook uit een blazerssectie en een popband. De slagwerksectie, de blazerssectie en de band treden geregeld op.

Intern wonen en leven

De NLDA kent een internaatsysteem. Dat betekent dat militairen die een initiële opleiding volgen op het terrein van het onderwijsinstituut wonen. In het 1e jaar delen de cadetten kamers met hun jaargenoten. Later in de opleiding krijgen zij hun eigen kamer. Het uitgangspunt is dat de cadet de gehele periode intern blijft.