Het Korps Adelborsten

Marinestudenten van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) heten ook wel adelborsten. Zij zijn lid van het Korps Adelborsten zodra zij met hun opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) beginnen.

Het Korps Adelborsten is belangrijk bij de vorming van de toekomstige marineofficieren. Het korps levert een bijdrage aan:

  • ontplooiing van de persoonlijkheid;
  • zorgen voor groepsbinding;
  • recreatieve ontspanning;
  • sportbeoefening.

Het korps bevordert hierdoor normen en waarden en saamhorigheid.

Vergroot afbeelding Logo Adelborsten. Tekst: Royal Netherlands Naval College.
Logo Adelborsten.

Bataljon

Naast de korpsstructuur is er ook een adelborstenbataljon. Door de bataljonsstructuur is het mogelijk taken en verantwoordelijkheden duidelijk en inzichtelijk te maken. De adelborsten hebben dus grote verantwoordelijkheid binnen het internaatleven en de dagelijkse taken. Defensie wil zo adelborsten betrekken bij de organisatie van het Koninklijk Instituut voor de Marine.

Het Korps Adelborsten kent de termen jongste, tweede-jaars en oudstejaars adelborsten. De oudstejaars bekleden de ingewikkelde bestuursfuncties binnen het korps, zoals in de Senaat. De Senaat vertegenwoordigt de adelborsten zowel binnen als buiten de marine. De adelborsten kiezen zelf het bestuur.  

Vrije tijd

Het Korps Adelborsten biedt veel mogelijkheden om de tijd op het KIM actief door te brengen. Zo zijn er veel sportverenigingen en sportfaciliteiten. Van voetbal tot zwemmen en van parachutespringen tot duiken. Maar niet alleen sport heeft een belangrijk aandeel in het korpsleven. Zo leveren ook culturele activiteiten een bijdrage aan de intellectuele vorming van de aspirant-officieren. Bijvoorbeeld theaterbezoeken, culturele reizen en lezingen.

Ontspannen

Hard werken betekent ook hard ontspannen. Zo kunnen adelborsten ’s avonds wat drinken in de Adelborstenbar. Iedere werkdag staat er om 9.45 uur 'koffiedrinken in het Zaaltje' op het programma. Ieder jaar heeft een eigen hoek in het Zaaltje. Maar ook daarbuiten is er volop ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Denk dan aan themafeesten, barbecues en verschillende korpsevenementen.

Intern wonen en leven

De NLDA kent een internaatsysteem. Dat betekent dat militairen die een initiële opleiding volgen op het terrein van het onderwijsinstituut wonen. In het eerste jaar delen de adelborsten kamers met hun jaargenoten. Later in de opleiding krijgen zij hun eigen kamer. De vierde- en vijfde-jaarsstudenten kunnen ervoor kiezen buiten het terrein van het onderwijsinstituut te wonen.