Wat zijn Berichten aan Zeevarenden?

De situatie op zee verandert continu. Boeien worden gelegd en gelicht, zandplaten verschuiven, containers slaan overboord en boorplatforms verhuizen. De Dienst der Hydrografie houdt deze veranderingen bij in kaarten. En publiceert de actuele situatie voor zeevarenden in de Berichten aan Zeevarenden.

Ziet u ongekarteerde gevaren, veranderingen of fouten in kaarten? Mail dan naar hydro.admin@mindef.nl.

Correcties op zeekaarten en nautische boekwerken

Berichten aan Zeevarenden (BaZ) zijn aanpassingen op zeekaarten en nautische boekwerken. De BaZ bevatten alleen die informatie die direct belangrijk is voor de veiligheid op zee. Zeevarenden moeten deze correcties zelf bijhouden, tot er een nieuwe editie van een kaart of boek verschijnt. De BaZ zijn alleen van toepassing op actuele edities van kaarten. Zodra een editie vervallen is kunt u deze niet meer bijwerken met de BaZ. U moet dus zorgen dat u steeds actuele edities van kaarten gebruikt.

Hoe vindt u de Berichten aan Zeevarenden?

De Berichten aan Zeevarenden (BaZ) verschijnen wekelijks als:

Toelichting BaZ

In de brochure BaZ in kaart gebracht vindt u een uitgebreide toelichting op Berichten aan Zeevarenden. Daarnaast is er de BaZ1, een jaarlijkse publicatie met aan BaZ-gerelateerde en algemene nautische informatie.

Verplicht gebruik gegevens (kust)wateren

Een kuststaat moet de gegevens over (kust)wateren beschikbaar stellen. U als zeevarende moet die gegevens gebruiken. De plicht komt voort uit het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee. Dit verdrag is beter bekend als het SOLAS-verdrag (International Convention for the Safety of Life at Sea).