Dienst der Hydrografie

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten, legt de zeegrenzen van Nederland daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart. Ga direct naar Hydrografie en Berichten aan Zeevarenden.

In 2024 bestaat de Dienst der Hydrografie 150 jaar.

Video: Dienst der Hydrografie

ISO gecertificeerd

Sinds juni 2016 heeft de Dienst der Hydrografie een ISO 9001 certificering.