Dienst der Hydrografie

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten, legt de zeegrenzen van Nederland daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart. Ga direct naar Hydrografie en Berichten aan Zeevarenden.

Zr. Ms. Snellius, een van de schepen van de Dienst Hydrografie, op zee.

Hydrografisch opnemingsvaartuig Zr. Ms. Snellius.