Dienst der Hydrografie

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten, legt de zeegrenzen van Nederland daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart. Ga direct naar Hydrografie en Berichten aan Zeevarenden.

Video: Dienst der Hydrografie

De hydrografische dienst van de Koninklijke Marine maakt het onzichtbare zichtbaar. En is onmisbaar voor veiligheid op zee. De dienst is namens de Nederlandse overheid verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de zeebodem. Aan de hand van hydrografische metingen op zee maakt het personeel zeekaarten en andere navigatorische informatiebronnen, zodat marineschepen en civiele scheepvaart veilig kunnen navigeren. Op deze kaarten staat onder andere informatie over waterdieptes, verschuivingen van de zeebodem, wrakken, stromingen en veilige vaarroutes.

De 2 hydrografische opnemingsvaartuigen zijn 7 dagen per week in weer en wind op zee om de veranderende zeebodem in kaart te brengen. Met behulp van geavanceerde sonar en meetapparatuur bouwt men een beeld op van scheepswrakken en verschillen in de zeebodem. Daarnaast beschikt de dienst over mobiele hydrografische teams die wereldwijd inzetbaar zijn, bij militaire operaties of humanitaire hulp. Zodat schepen, mariniers en hulporganisaties vanaf zee aan land kunnen opereren.

De hydrografische dienst van de Koninklijke Marine houdt vaarroutes inzichtelijk en veilig. Ze levert een belangrijke bijdrage aan maritiem militaire operaties. En is daarmee onmisbaar voor veiligheid op zee.

ISO gecertificeerd

Sinds juni 2016 heeft de Dienst der Hydrografie een ISO 9001 certificering.