Het archief van Defensie is meer dan 50 kilometer lang, waarvan 15 kilometer persoonsarchief. Wilt u informatie aanvragen? Dat kan in sommige gevallen. U kunt bijvoorbeeld informatie krijgen uit het algemeen archief, het persoonsarchief en het medisch archief.