Persoonsarchief

Defensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Dit betreft een groot deel van de bevolking van Nederland over de afgelopen 100 jaar. Wilt u uw eigen gegevens inzien, of die van een ander? Dat kan. Er gelden wel regels voor.

Waarvoor kunt u het personeelsdossier raadplegen?

De personeelsdossiers kunt u nodig hebben voor informatie over uw rechtspositie of uw pensioen. Uw dossier geeft informatie over uw hele diensttijd bij Defensie, of uw buitenlandplaatsing in dienst bij Defensie.

Regels voor verstrekken gegevens

Er gelden regels voor het verstrekken van persoonsgegevens. Deze staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Gegevens uit uw eigen persoonsdossier

Wilt u informatie uit uw eigen persoonsdossier opvragen? Dat doet u als volgt:

Defensie houdt bij wie welke informatie opvraagt en met welke reden. U ontvangt een kopie van de gevraagde informatie.

Gegevens uit persoonsdossier van een ander

Wilt u gegevens uit het persoonsdossier van een ander opvragen? Dat doet u als volgt:

  • gebruik het formulier Verzoek gegevensverstrekking uit persoonsdossier;
  • zorg dat de betreffende persoon in het formulier aangeeft geen bezwaar te hebben;
  • als deze persoon is overleden, moet u een uittreksel uit het overlijdensregister meesturen (ook wel akte van overlijden genoemd);
  • geef aan wat uw relatie is tot degene van wie u gegevens wilt;
  • onderteken uw verzoek;
  • stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee met uw verzoek. Op de website van de rijksoverheid kunt u lezen hoe u dit veilig kunt doen.