Archivering bij Defensie

Het archiveren bij Defensie richt zich op het ordenen en in goede en toegankelijke staat brengen van informatiebronnen. En het bewaren ervan. Defensie gebruikt de informatie zelf vooral voor de bedrijfsvoering. Maar ook u kunt de archieven in sommige gevallen raadplegen.

Cultureel en historisch belang

Defensie kijkt welke documenten cultureel en historisch belangrijk zijn, om te bewaren in het archief. Na 20 jaar draagt het ministerie deze informatie over aan een archiefbewaarplaats zoals het Nationaal Archief. Op enkele uitzonderingen na zijn de archieven dan openbaar te raadplegen.

Geschiedschrijving en promotieonderzoek

De informatie kan ook gebruikt worden voor geschiedschrijving of een promotieonderzoek. Defensie verstrekt hiervoor ook persoonsgebonden gegevens. Dat gebeurt onder de strikte eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Inzage in archieven

De afdeling Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB) beheert de archieven van het ministerie van Defensie. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze archieven inzien. Meer hierover leest u op de pagina’s algemeen archief, persoonsarchief en medisch archief.