Archivering bij Defensie

Het archiveren bij Defensie richt zich op het ordenen en in goede en toegankelijke staat brengen van informatiebronnen. En het bewaren ervan. Defensie gebruikt de informatie zelf vooral voor de bedrijfsvoering. Maar ook u kunt de archieven in sommige gevallen raadplegen.

Persoonsarchief en medisch archief

Het archief van Defensie bevat onder meer persoonsgegevens van al het militair- en burgerpersoneel van vroeger. Wilt u daar gegevens uit opvragen? Dat kan in sommige gevallen. U kunt bijvoorbeeld informatie krijgen uit het personeelsdossier en het medisch dossier.

Algemeen archief

Het algemeen archief bestaat vooral uit:

  • verslagen, rapporten en andere documenten van het kerndepartement en de Defensieonderdelen;
  • archieven van raden en commissies ingesteld door de minister;
  • documenten die functionarissen van Defensie hebben verzameld als lid van een interdepartementale of internationale commissie.

Verzoek om informatie

De afdeling Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB) beheert de archieven van Defensie. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze archieven inzien. Bijvoorbeeld als u informatie nodig heeft voor een promotieonderzoek, scriptie of voor het schrijven van een boek.

Een verzoek om informatie, met vermelding van de reden van het verzoek, richt u aan:
Ministerie van Defensie
COMMIT/hoofd SIB
Postbus 90125
3509 BB  Utrecht

Cultureel en historisch belang

Defensie kijkt welke documenten cultureel en historisch belangrijk zijn, om te bewaren in een archief. Na 20 jaar draagt het ministerie deze informatie over aan een archiefbewaarplaats zoals het Nationaal Archief. Op enkele uitzonderingen na zijn de archieven dan openbaar te raadplegen.