De marechaussee op luchthavens

In deze korte video is te zien welke taken de Koninklijke Marechaussee heeft op luchthavens.

Op onze luchthavens houdt de Koninklijke Marechaussee toezicht op de grenzen. We voeren controles uit op passagiers. We vervullen de politietaken. We surveilleren. Zodat de luchthavens veilig blijven. En we treden op bij calamiteiten. Ook in het Caribisch gebied controleren wij de luchthavens. Bij risicovolle vluchten nemen wij extra beveiligingsmaatregelen. Zo werken wij aan de veiligheid van Nederland. 

De Koninklijke Marechaussee. Als het er op aankomt.