Wat doet Defensie?

Militairen werken dagelijks aan vrede, vrijheid en veiligheid in Nederland en daarbuiten. Zij dragen daarmee bij aan de stabiliteit en veiligheid in de wereld.

 Defensie heeft 3 hoofdtaken. Dit zijn:

  • beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten;
  • bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit;
  • leveren van bijstand bij rampen en crises.

Video: Het verhaal van Defensie

Een korte film over wat Defensie doet in het belang van Nederland, zowel nationaal als internationaal.