Zr.Ms. Tromp begint aan operaties voor veiligheid en vrije doorvaart in Rode Zee (video)

Zr.Ms. Tromp wordt vanaf vandaag ingezet om raketten en drones van Houthi’s op de Rode Zee te bestrijden. Het luchtverdedigings- en commandofregat neemt deel aan de Amerikaans geleide operatie Prosperity Guardian. Ook levert het schip steun aan de EU-operatie Aspides. Beide operaties hebben als doel het bevorderen van veiligheid en de vrije doorvaart in het gebied. 

Vergroot afbeelding Zr.Ms. Tromp op zee.
Zr.Ms. Tromp wordt vanaf vandaag ingezet om raketten en drones van Houthi’s op de Rode Zee te bestrijden.

De scheepvaart in het zuidelijk deel van de Rode Zee en de Golf van Aden wordt al langere tijd bedreigd door aanvallen van Houthi’s. Sinds november 2023 nemen Houthi’s regelmatig commerciële en marineschepen onder vuur met raketten en drones. Recentelijk zijn hier ook dodelijke slachtoffers bij gevallen. 

De Rode Zee is een cruciale route voor de scheepvaart tussen het Suezkanaal en de Indische Oceaan. Nederland heeft bovendien een direct economisch belang bij het veilig en ongehinderd transport van goederen over zee.

Vergroot afbeelding De Tromp op zee.
De inzet van het schip duurt ongeveer 25 dagen en is in een hoog geweldsspectrum.

Getraind

Door de deelname van Zr.Ms. Tromp aan de beide operaties op de Rode Zee wordt een bijdrage geleverd aan de internationale rechtsorde en de bescherming van de scheepvaart op deze belangrijke Europese handelsroute. 

De inzet van het schip duurt ongeveer 25 dagen en is in een hoog geweldsspectrum. De eenheid is getraind om met de risico’s om te gaan. Het schip is uitgerust met verdedigingsmiddelen tegen de diverse dreigingen. 

Vergroot afbeelding De Tromp op zee.
Het schip is uitgerust met verdedigingsmiddelen tegen de diverse dreigingen.

Wereldreis naar Indo-Pacific

Voor de deelname aan de operaties op de Rode Zee heeft het schip haar oorspronkelijke planning aangepast. Daarna zal Zr.Ms. Tromp haar reis vervolgen naar de Indo-Pacific. 

Tijdens de wereldreis neemt de ruim 200-koppige bemanning deel aan diverse oefeningen en operaties met bondgenoten en partners. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart onder meer door de Indo-Pacific. Ook in deze regio spant Nederland zich in voor vrije scheepvaart. Defensie streeft ernaar om eens per 2 jaar met een schip aanwezig te zijn in de Indo-Pacific.  

In september keert Zr.Ms. Tromp terug naar Nederland via het Caribisch gebied en de Atlantische Oceaan.

Zr.Ms. Karel Doorman

Het kabinet is voornemens om het Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman in te zetten voor Operatie Aspides en het leveren van ‘associated support’ aan operatie Prosperity Guardian. De Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk over de uitkomsten van het onderzoek naar de inzet van Zr.Ms. Karel Doorman in de Rode Zee worden geïnformeerd.

Video: Zr.Ms. Tromp begint aan operatie in Rode Zee