Samenwerken binnen de NAVO

Nederland is lid van de NAVO. Dit is een militaire samenwerking van 32 landen uit Noord-Amerika en Europa. De NAVO regelt de wederzijdse verdediging en samenwerking van de legers van de westerse landen. 

Artikel 5 uit het verdrag vormt de kern. Daarin staat dat een aanval op een van de landen wordt gezien als een aanval op allemaal. Nederland is sinds de oprichting lid van het bondgenootschap.

Meer dreiging

De wereld is minder veilig dan die was. Voor Nederland gaat het daarbij om dreigingen aan de Europese oost- en zuidgrens. Ook de opstelling van Rusland baart zorgen.

Het gaat niet alleen om dreigingen met traditionele wapens. Ook hybride oorlogsvoering vormt een bedreiging. Denk daarbij aan (des)informatie, cyberaanvallen en operaties in het elektromagnetisch spectrum, zoals het storen van GPS-signalen.

Bijdrage landen

De NAVO-landen leveren allemaal militaire eenheden en materieel. Bij inzet voor crisis-, conflict- of vredesbeheersing neemt de NAVO het commando op zich. Nederland levert bijvoorbeeld schepen aan de Standing NATO Maritime Groups (SNMG). Dit zijn snel inzetbare maritieme eenheden. De SNMG houdt zich onder meer bezig met humanitaire hulpverlening, escortetaken en inlichtingenwerk. Ook stelt zij zeegebieden veilig door mijnen op te sporen en te ruimen.

Oefeningen en missies

De krijgsmachten van de deelnemende landen oefenen vaak. Tijdens deze internationale trainingen stemmen de landen werkwijzen en communicatiemiddelen op elkaar af. Nederland neemt geregeld deel aan een aantal grote NAVO-oefeningen. Voorbeelden daarvan zijn Steadfast Defender in meerdere landen, Bizon Drawsko in Polen, Trident Juncture in Noorwegen en Baltops in de Baltische Zee.

Sinds de oprichting van het bondgenootschap nam Nederland deel aan zo'n 20 NAVO-missies.

2025: NAVO-top in Nederland

In 2025 is er een NAVO-top in Nederland. Meer informatie over Nederland en de NAVO staat op www.rijksoverheid.nl/navo.