Produceren van hydrografische publicaties

De Dienst der Hydrografie verzamelt op zee meetgegevens over de zeebodem, de locatie van wrakken en andere objecten onder water en brengt vaarwegen in kaart.

Kaarten en publicaties

De hydrografische dienst publiceert zeekaarten, de 1800-serie (officiële zeekaarten voor kust- en binnenwateren), zeemansgidsen, stroomatlassen, getijtafels en Berichten aan Zeevarenden (BaZ).

Meer over deze onderwerpen leest u op de pagina’s:

Verkoop

Informatie over verkoop staat op de pagina  Verkoop (zee)kaarten, publicaties en hydrografische data.