Admiraliteit

De Admiraliteit in Den Helder stuurt de Koninklijke Marine aan. De Commandant Zeestrijdkrachten heeft de leiding. Samen met de Admiraliteitsraad vormt hij het ‘directieteam’. Als ondersteuning beschikken zij hiervoor over een staforganisatie.

Staf Commando Zeestrijdkrachten

De staf van het Commando Zeestrijdkrachten maakt het beleid en stuurt de organisatie aan. De staf bestaat uit 4 directies:

  • De directie Operaties zorgt dat de eenheden op de juiste manier kunnen oefenen en klaar zijn voor hun taken.
  • De directie Materiële Instandhouding zorgt voor tijdig onderhoud van de schepen en het andere materieel. Zij verzorgt de logistiek binnen de marine en ondersteunt bij de basisopleiding van het personeel.
  • De directie Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur organiseert de bedrijfsvoering bij de marine, en adviseert daarover. Daarmee faciliteren zij de maritieme gevechtskracht op en vanuit zee. Dat doet ze ook voor de Kustwacht in Nederland en in het Caribisch gebied.
  • De directie Personeel & Organisatie heeft bij de marine de controlefunctie. Zij zorgt voor ontwikkeling, beheer en bewaking van de bedrijfsvoering. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor alles wat met personeelszaken te maken heeft. Zoals werving en selectie van nieuw personeel, opleidingen en (geneeskundige) zorg.

Kustwacht

De Koninklijke Marine heeft verder 2 kleinere directies:

  • Kustwacht Nederland. Verantwoordelijk voor de uitvoering van kustwachttaken op de Noordzee.
  • Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied.

Deze directie houdt toezicht en biedt ondersteuning. De directie valt onder het ministerie van Defensie en staat onder gezag van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied.

Admiraliteitsraad

De Admiraliteitsraad neemt belangrijke beslissingen over de marine. Het is het hoogste besluitvormings- en adviesorgaan binnen de marine. Vergelijkbaar met de Landmachtraad, Luchtmachtraad en Marechausseeraad bij de andere krijgsmachtdelen.