Embleem Directie Operaties

Heraldische beschrijving

In sinopel een omgekeerde keper van goud, beladen met een aan alle zijden rakende schijf voorstellende het Rijkswapen; de keper rustende op een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van 4 stukken van zilver en azuur. Embleemspreuk: 'conjunctum in orbe' in Latijnse letters van zilver op een lint van azuur.