Embleem Directie Materiële Instandhouding

Heraldische beschrijving

In keel een omgekeerde keper van goud, beladen met een alle zijden rakende schijf van azuur, bezaaid met blokjes van goud, waarop een leeuw van goud, getongd en genageld van keel. Gekroond met een kroon van 3 bladeren en 2 parelpunten van goud, houdende in de rechtervoorklauw een schuinlinks opgeheven zwaard van zilver met gevest van goud, en in de linkervoorklauw een bundel van 7 pijlen van zilver met punten van goud, tezamen gebonden met een lint van hetzelfde, de keper rustende op een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van 4 stukken van zilver en azuur. Embleemspreuk: 'Classi fundamentum' (de basis voor de vloot) in Latijnse letters van zilver op een lint van azuur.