Embleem Directie Personeel en Organisatie

Heraldische beschrijving

Van keel en een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van 4 stukken, azuur en zilver. Over alles heen een driehoek van zilver, een punt naar boven en beladen met een schijf van azuur, bezaaid met blokjes van goud. Daarop een leeuw van goud, gekroond met een kroon van 3 bladeren en 2 parel-punten van hetzelfde, getongd en genageld van keel. In de rechter voorklauw opgeheven houdende in schuinlinkse stand, een zwaard van zilver met gevest van goud. In de linker een bundel van 7 pijlen van zilver met punten van goud, de pijlen tezamen gebonden met een lint van goud. Als embleemspreuk `nil volentibus arduum’ (niets is moeilijk voor hen die willen) in Latijnse letters van zilver op een lint van keel.

Symbolische betekenis

De zilveren driehoek (piramide) symboliseert de personeelsstructuur van de marine. Om aan de top te komen moet men zich inspannen (de rode achtergrond). De golven in de schildvoet verwijzen naar het zeevarende werk. Centraal bevindt zich het embleem van het ministerie van Defensie, zoals dat in elk directie-embleem is geplaatst.