Organisatie marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) bestaat uit een staf, eigen opleidingscentrum en een Landelijk Tactisch Commando. De staf ondersteunt de Commandant Koninklijke Marechaussee met de uitvoering van zijn taken. In het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee volgen marechaussees opleidingen. De brigades voeren alle operationele taken uit van de marechaussee. De brigades maken deel uit van het Landelijk Tactisch Commando.

Landelijk Tactisch Commando

Het Landelijk Tactisch Commando (LTC) is het operationele hoofdkwartier van de marechaussee. Het LTC verzamelt en analyseert informatie die belangrijk is voor de uitvoering van marechausseetaken. Op basis van die informatie worden de brigades ingezet.

Het LTC is in 2016 opgericht. Daarmee is de marechaussee een informatiegestuurde organisatie geworden. Voor die tijd werkte de marechaussee gebiedsgebonden en in districten. Deze organisatieverandering was nodig om goed in te kunnen spelen op de toenemende dreiging van (grensoverschrijdende) criminaliteit, terrorisme en illegale migratie.