Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee heeft een eigen opleidingscentrum: het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee. Personeel van de marechaussee krijgt daar een gerichte opleiding en vervolgopleidingen om de kennis op peil te houden.

Basisopleiding marechaussee

Elke marechaussee begint met een militaire scholing. De basisopleidingen leiden op voor marechausseebeveiliger en algemeen opsporingsambtenaar. Dit is tot de rang van wachtmeester. De opleiding bereidt hen voor op alle werkgebieden van de marechaussee.

Officiersopleiding marechaussee

De opleiding tot officier geeft de marechaussee in samenwerking met de Nederlandse Defensieacademie en de Politieacademie.

Specialistische opleidingen

Het opleidingscentrum geeft ook alle specialistische opleidingen. Zoals de opleiding tot documentenspecialist en de opleiding voor de mobiele eenheid en bijstandseenheid. En bijvoorbeeld opleidingen voor vredesoperaties en opleidingen om de vaardigheden op peil te houden.