Weekoverzicht Defensieoperaties

Zo’n 60 Oekraïense militairen worden in Duitsland opgeleid om de geschonken Pantserhouwitsers op eigen bodem in te kunnen zetten. Nederland en Duitsland leveren gezamenlijk 12 stuks van het zware geschut. Militairen van beide landen trainen de Oekraïners, die de Pantserhouwitsers inzetten om te strijden tegen Russische troepen. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 11 tot en met 17 mei 2022.

Vergroot afbeelding Een Pantserhouwitser tijdens een proef met de Excalibur-precisiemunitie in Zweden (oktober 2018).
Een Pantserhouwitser tijdens een proef met de Excalibur-precisiemunitie in Zweden (oktober 2018).

Los van het materieel levert Nederland reserve-onderdelen en Duitsland munitie voor het wapentuig.

Bulgarije

Minister-president Mark Rutte en de Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim bezochten het F-35-detachement in Bulgarije. F-35-gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht bewaken vanaf het Bulgaarse Graf Ignatievo het luchtruim aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied.

Vergroot afbeelding 3 militairen met wapens in het bos.
Oefening Iron Wolf.

Litouwen

De Nederlandse militairen in Litouwen namen met Duitse, Noorse en Tsjechische collega’s deel aan oefening Iron Wolf. De focus lag op het verdedigend gevecht en de tegenaanval. Met een dropping en het invliegen van mens en materieel probeerden luchtmobiele militairen het vliegveld van Gaizunai te veroveren. Zij waren speciaal voor de oefening overgekomen.

Andere collega’s voerden in een dicht bebost gebied het verdedigend gevecht. Bij acties te voet konden zij flexibel optreden. Op de laatste oefendag kreeg de Nederlandse compagnie opdracht de aanvalsroute te zuiveren van de vijand, een schijnaanval uit te voeren en de Noren te helpen bij het ruimen van hindernissen. De Litouwse Iron Wolf-brigade, die oefenvijand was, leidde de training.

Er was tijdens Iron Wolf ook tijd voor een stukje bezinning. Militair geestelijk verzorgers hielden 2 multinationale diensten in het veld. 

De NAVO gebruikt Iron Wolf om het niveau van de multinationale battlegroup te inspecteren. Vorig jaar kreeg deze al de status ‘gevechtsklaar’.

Nederland draagt sinds 2017 bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. Defensie zet momenteel rond de 300 militairen in. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen. De inval van Rusland in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat die deelname van Nederlandse militairen aan de eFP belangrijk is. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Mali

De inzet van een C-130 Hercules transportvliegtuig voor Minusma in Mali is beëindigd. De luchtmacht voerde er sinds 19 november transporttaken uit in opdracht van de Verenigde Naties (VN). Het afgelopen half jaar is bijna 700.000 kilo vracht door de lucht vervoerd.

Voor Minusma werken nog 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf.

Verder ondersteunen 6 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM. Deze missie is alleen tijdelijk opgeschort. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell gaf als reden dat de Malinese autoriteiten onvoldoende veiligheidsgaranties geven voor het niet-inmengen van de Russische Wagner Group. De EU trekt zich niet terug uit Mali.

Quick Reaction Alert

Belgische F-16’s bewaken sinds afgelopen weekend weer het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. De Belgen hebben de zogenoemde Quick Reaction Alert (QRA) overgenomen van de Koninklijke Luchtmacht. Zij kwamen gisteren meteen in actie.

De bewaking gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s.

Vergroot afbeelding Lancering van raket vanaf marineschip op zee.
Lancering raket vanaf Zr.Ms. Van Amstel.

Zr.Ms. Van Amstel

Zr.Ms. Van Amstel nam voor de kust van Noord-Noorwegen deel aan een internationale oefening in het hoogste geweldsspectrum. Met de training levert Nederland een bijdrage aan de Joint Expeditionary Force. Deze snelle reactiemacht is overal ter wereld snel inzetbaar.

De oefening richtte zich op de verdediging tegen raketten op zee. Behalve de succesvolle uitschakeling van de wapens, leverde de lancering van de raketten vanaf de Van Amstel spectaculaire plaatjes op.

Verdediging NAVO-gebied

Naast de Nederlandse bijdragen aan Defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF). Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat onder meer uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Lopende operaties buitenland

 • Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. Nederland heeft voorts nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.
 • Nederlandse en Duitse Patriot-luchtverdedigingssystemen beschermen in Centraal-Slowakije vitale objecten tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht.
 • Luchtverdedigings- en Commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën fungeert als stafschip van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Nederland levert de commandant en een groot deel van de staf voor dit vlootverband van de NAVO. Zr.Ms. Karel Doorman maakt er ook deel van uit. SNMG1 is 1 van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO.
 • Zr.Ms. Schiedam maakt deel uit van de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dit NAVO-vlootverband maakt deel uit van de NATO Response Force en is gespecialiseerd in het mijnenvrij houden van zee, kustwateren en havenmondingen.
 • Zr.Ms. Groningen is het stationsschip in het Caribisch gebied. Daar wordt het onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties.
 • Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
 • In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
 • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), Qatar (Operation Inherent Resolve) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde en identificeerde 54 explosieven.
 • Defensie draagt op verschillende manieren bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt op het Marine Etablissement Amsterdam, op Defensielocaties in Zeist en Zoutkamp en op Legerplaats Harskamp.
 • Bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp ondersteunen militairen de politie. Dat gebeurt bij het bewaken en beveiligen tijdens de zittingen van het zogenoemde Marengo-proces.
 • Defensie helpt bij het tijdelijk versterken van een (afgekeurde) brug in het Drentse Westerveld. Dat gebeurt door een baileybrug over de huidige te leggen.
 • Defensie is bezig met het slaan van een waterput in de gemeente Aa en Hunze. Zo is er extra water beschikbaar ingeval van brand in natuurgebied Gasselterveld.