Centrum voor Mens en Luchtvaart

Militaire luchtvarenden moeten fysiek en mentaal klaar zijn en blijven voor inzet. Daarvoor zorgt het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) in Soesterberg. Dit toonaangevende internationale kennisinstituut weet wat mensen in de luchtvaart onder extreme omstandigheden moeten kunnen. En traint ze daarvoor.

Taakgebieden

Het CML beschikt over hoogwaardige expertise op het gebied van selectie, luchtvaartgeneeskunde, psychologie en fysiologie. De taken bestaan uit:

 • Keuring en selectie.
 • Opleiding en training.
 • Operationele gereedstelling.
 • Onderzoek en advies.

Keuring en selectie

Kandidaat-vliegers gaan door het keuring- en selectieproces bij het CML. Ook specialistisch luchtmachtpersoneel, zoals verkeersleiders, gevechtsleiders en loadmasters, worden door het CML gekeurd. Actief dienend personeel wordt met regelmaat door het CML gekeurd.

Video: Centrum voor Mens en Luchtvaart

Binnen de krijgsmacht is er 1 organisatie die ervoor zorgt dat alle luchtvarenden op een goede, effectieve en een zo veilig mogelijke manier kunnen functioneren in de meest uitdagende omstandigheden die het luchtdomein met zich meebrengt. Deze organisatie heet het Centrum voor Mens en Luchtvaart.

Het Centrum voor Mens en Luchtvaart is vanaf de selectieprocedure tot en met de uitdiensttreding betrokken bij het medische, fysieke en psychologische welzijn van de luchtvarenden, waaronder vliegers, loadmasters en flightnurses.

Stilstand is achteruitgang en daarom is een belangrijke taak voor het Centrum voor Mens en Luchtvaart kennis en innovatie op het gebied van human factor. Door diverse specialisten wordt onderzoek gedaan op het gebied van extreme omstandigheden binnen de lucht- en ruimtevaart. Zo wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de vliegveiligheid, wordt de werkomgeving geoptimaliseerd en de prestatie van de luchtvarenden ondersteund.

De mens is een onmisbaar element in het arsenaal van de luchtmacht. Op het scherpst van de snede maken de luchtvarenden van de luchtmacht het verschil. De luchtvarenden zijn daarmee voor het Centrum voor Mens en Luchtvaart een hoofdwapensysteem.

[Tekst: Dutch Ministry of Defence, protecting what we value]

Opleiding en training

Het opleidingscentrum van het CML verzorgt initiële en herhalingscursussen voor alle luchtvarenden. Het centrum beschikt over de volgende middelen:

 • AGSM Centrifuge training (een centrifuge voor G-krachten).
 • Hypobaric initial training (een hypobare kamer, om het luchtdrukverschil op grote hoogte na te bootsen).
 • ROBD refresher training  (voor hoogtetraining).
 • Night Vision Goggle training (training met nachtzichtapparatuur).
 • Initial Disorientation Training ASD (standaard desoriëntatietraining).
 • Advanced Disorientation training on Desdemona 6 DoF simulator (desoriëntatietraining met Desdemona).

Operationele gereedstelling

De Survival, Evasion, Resistance and Extraction (SERE) School is onderdeel van het CML. Tijdens een aantal cursussen leert de cursist te overleven in zowel een vredes- als oorlogssituatie. De SERE School is gevestigd op Vliegbasis Gilze-Rijen.

De Operationele Gezondheidszorg (OGZ) is ook onderdeel van het CML. De OGZ levert gewondenluchttransportcapaciteit, Role 1 capaciteit, casualty staging unit capaciteit en operationele vliegmedische expertise. Militair geneeskundig personeel doet bij het CML kennis en ervaring op. Vooral in het vervoer van gewonden door de lucht.

Onderzoek en advies

De afdeling Operationele Training en Toepassing  doet onderzoek waarmee ze specifieke kennis opdoet en onderhoudt over de mens in een militaire vliegomgeving. Dit kan onderzoek zijn na een specifieke vraag uit de organisatie, waarna een advies wordt gegeven. Ook worden toekomstige ontwikkelingen onderzocht om altijd de juiste en actuele expertise in huis te hebben.

De onderzoekers werken samen met andere kenniscentra in binnen- en buitenland en zijn ook werkzaam binnen het innovatieplatform AEOLUS. Onder deze naam werken het CML, bedrijfsleven, TNO en andere kennisinstituten aan projecten om het menselijk functioneren in extreme omstandigheden te verbeteren. Thema’s van onderzoeken zijn onder meer: geluid, nek- en rugbelasting, motion sickness (bewegingsziekte), desoriëntatie, vliegerkleding, vliegeruitrusting en hypoxie (zuurstoftekort).

Aeolus

Het doel van Aeolus is om human performance onder extreme fysiologische condities te verbeteren. Human performance wordt gezien als de prestaties van mensen in combinatie met hun omgeving (vliegtuigen, uitrusting, terrein). Aeolus focust op (militaire) luchtvaart en de operationele inzetbaarheid van (militaire) piloten en luchtvarenden.

Contact

U kunt contact opnemen met het Centrum voor Mens en Luchtvaart per telefoon:

 • (088) 951 04 70

of via e-mail:

Voor medische vragen: lgzcml@mindef.nl