Waar zit de luchtmacht nog meer?

Een groot aantal militairen van de luchtmacht werkt op locaties binnen Europa of de Verenigde Staten. Vaak zijn dit functies op hoofdkwartieren van de NAVO en EU. Of bij samenwerkingsverbanden tussen landen of binnen Nederland. Verder zit een groot deel van de vliegeropleidingen in het buitenland. Ook werken militairen bij de industrie. Bijvoorbeeld om de kwaliteit van afgeleverde producten te controleren.