Akkoord arbeidsvoorwaarden Defensie: 7% meer loon over periode januari 2025 - september 2026

Defensiepersoneel krijgt vanaf 1 januari een loonsverhoging van 5% en vanaf 1 januari 2026 nog eens 2%. Deze loonsverhogingen maken deel uit van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord over de periode 1 januari 2025 tot 1 september 2026. 

Vandaag is er door Defensie en de vakbonden een handtekening gezet onder het arbeidsvoorwaardenakkoord.

Naast de loonsverhogingen in 2025 en 2026 kunnen militairen en burgers het volgende verwachten:

  •   Een eenmalige uitkering van € 500,- bruto (bij voltijd) in september 2024. 
  •  Een eenmalige uitkering van € 350,- bruto (bij voltijd) in juli 2025.
  • Een incidentele loonsverhoging van 5% over de maanden oktober, november en december 2024 .

Defensie betaalt vanaf 1 januari 2025 bovendien een hogere tegemoetkoming voor woon-werkverkeer. Het bedrag stijgt naar 23 cent per kilometer. De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar € 2,35 per dag. 

Vergroot afbeelding De voorzitters van de vakcentrales en generaal-majoor Joris Legein die namens Defensie tekende.
De voorzitters van de vakcentrales en generaal-majoor Joris Legein die namens Defensie tekende.

De vakbonden hebben het op 28 mei bereikte onderhandelaarsresultaat voorgelegd aan hun leden. Die hebben met het resultaat ingestemd. 

Staatssecretaris Gijs Tuinman, die nu het personeelsdossier in zijn portefeuille heeft, reageert verheugd op zijn eerste werkdag. “Goed nieuws dat er, met dank aan mijn voorganger, vandaag een mooi akkoord is getekend. Ik zal me de komende periode inzetten voor een verdere verbetering en modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Dat verdienen de militairen en burgers die bij Defensie werken.”