Geluidbelasting rondom Vliegbasis Deelen in 2021

Het rapport 'De geluidbelasting rondom Vliegbasis Deelen' geeft een kort overzicht van de uitgangspunten voor en de resultaten van de berekening van de geluidbelasting rondom Vliegbasis Deelen. In dit rapport staat onder meer een overzicht van de samenstelling van het vliegverkeer in de afgelopen 5 jaar.