Joint IV Commando (JIVC) en Operations (OPS)

Informatietechnologie (IT) is voor Defensie van levensbelang en daardoor een absolute randvoorwaarde. De veiligheid en flexibiliteit van Defensiepersoneel in Nederland en in buitenlandse missiegebieden zijn hiervan afhankelijk. IT moet het doen, overal en altijd. Als systemen falen, kunnen de gevolgen groot zijn. Voor de militair, voor de krijgsmacht en voor Nederland.

Het Joint IV Commando (JIVC) en Operations (OPS) zijn onderdelen van DMO en vormen samen de IT-leverancier van Defensie en haar ketenpartners. Ze zijn verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, het beheren, aankopen, uitgeven en afstoten van alle IT-middelen die Defensie gebruikt.

Operationele en ondersteunende IT

De onderdelen leveren voor de operationele/militaire IT middelen die direct bijdragen aan het uitvoeren van de taken van de krijgsmacht. Voorbeelden hiervan zijn communicatiemiddelen op schepen en in voertuigen. Maar ook bediening van wapensystemen en radars en tegenwoordig ook de smartphones en tablets als standaarduitrusting van de militair op missie.

Er is ook de kantoor/ondersteunende IT: alle middelen die indirect bijdragen aan het functioneren van Defensie. Dit zijn bijvoorbeeld standaardwerkplekken (50.000 stuks), printers, telefonie en datacenters.

Bij JIVC en OPS werken ongeveer 3.000 mensen op diverse locaties in het land.

Zonder goed functionerende communicatiemiddelen is het uitvoeren van een missie of oefening gevaarlijk en zelfs onmogelijk. JIVC zorgt ervoor dat deze middelen altijd en overal beschikbaar zijn. Hiervoor zet het TITAAN in (Theatre Independent Tactical Army and Air Force Network). JIVC kan hiermee op elke plek ter wereld een beveiligd, onafhankelijk netwerk aanleggen.

Om de beschikbaarheid van deze middelen te garanderen beschikt Defensie onder andere over het Defensie Computer Emergency Response Team. Dit JIVC-team identificeert en analyseert cyberdreigingen. Ook geeft het advies aan de legerleiding om de dreiging zo snel mogelijk op te lossen.