Defensie Materieel Organisatie

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

De Defensie Materieel Organisatie zorgt dat militairen kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel. De materieelorganisatie is betrokken bij de aankoop, instandhouding en verkoop van materieel.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.