Materieel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Hier vindt u het materieel van Defensie. Het is als volgt onderverdeeld: bewapening, voertuigen, schepen en vliegtuigen en helikopters.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.