Vliegbewegingen

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Klachten geluidsoverlast

U kunt een klacht indienen wanneer u geluidsoverlast heeft van vliegtuigen of helikopters van Defensie. 

Klacht online indienen

Voor klachten kunt u het online klachtenformulier gebruiken.
Let op: Vliegbasis Eindhoven
heeft een eigen klachtenformulier (inclusief het laagvlieggebied boven de Oirschotse heide). Gebruik hiervoor het klachtenformulier Vliegbasis Eindhoven.

Klacht telefonisch indienen

Wilt u liever telefonisch een klacht indienen? Dit kan via het gratis nummer 0800-022 60 33 (uitgezonderd Vliegbasis Eindhoven) of rechtstreeks met de vliegbasis in uw omgeving:

  • Vliegbasis Gilze-Rijen: (0161) 29 61 00;
  • Vliegbasis Leeuwarden: (058) 234 67 00;
  • Vliegbasis Volkel: (0413) 27 66 01;
  • Vliegbasis Woensdrecht: (0164) 69 39 39;
  • Vliegbasis Eindhoven: (040) 289 61 33 en (040) 289 61 44;
  • Vliegkamp De Kooy: (0223) 65 86 70.

Als u schriftelijk een klacht indient, ontvangt u zo spoedig mogelijk een reactie. De vliegbasis behandelt uw klacht vertrouwelijk.

Registratie en onderzoek van uw klacht

Periodiek stuurt de vliegbasis een overzicht van het aantal klachten naar Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht. Ook de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) ontvangt dit overzicht. Beide registreren de klacht en onderzoeken de oorzaak.

Iedere vliegbasis heeft een COVM. Dit is een milieucommissie op grond van de luchtvaartwet met een adviserende rol. Een advies gaat bijvoorbeeld over maatregelen om geluidsoverlast door vliegactiviteiten te beperken. Daarnaast beantwoordt een COVM vragen over geluidsoverlast en veiligheid. De COVM speelt daarom een belangrijke rol bij de communicatie tussen vliegbasis en omgeving.

In een COVM zitten vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten van een vliegbasis. Ook vertegenwoordigers van lokale milieuorganisaties en de ministeries Infrastructuur en Milieu en Defensie zijn vertegenwoordigd.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.