Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten en ID-desks

Het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) is hét landelijke aanspreekpunt voor identiteitsfraude en documenten. 4 regionale ID-desks beantwoorden vragen over de echtheid van documenten.

Expertisecentrum

Het ECID is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marechaussee en politie. Het centrum geeft onder meer advies en informatie over het voorkomen en bestrijden van identiteits- en documentfraude. Ook houdt het ECID  haar expertise up-to-date en stelt deze beschikbaar aan partners in binnen- en buitenland.

Het ECID werkt vooral voor de Koninklijke Marechaussee, politie en het Openbaar Ministerie. Maar ook voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid, landelijke en internationale handhavings- en opsporingsdiensten en partners die werken in de zogeheten identiteitsketen. Dit zijn instanties die zich opeenvolgend bezighouden met het vaststellen, vastleggen en controleren van een identiteit of identiteitsbewijs.

Door haar expertise en actieve samenwerking met partners levert het ECID een belangrijke bijdrage aan een effectieve aanpak van identiteitsfraude in Nederland.

Regionale ID-desks

De Koninklijke Marechaussee heeft 4 regionale ID-desks. Hier werken documentexperts die op het hoogste niveau zijn gespecialiseerd in reis-, identiteits- en verblijfsdocumenten. Zij zijn het aanspreekpunt voor vragen over de echtheid van documenten.

Taken van de ID-desks zijn onder meer het:

  • verrichten van hoogwaardig (technisch) documentonderzoek;
  • opmaken van technisch proces-verbalen, inclusief registratie in politiesystemen bij het aantreffen van falsificatie;
  • assisteren tijdens acties/controles (op aanvraag).