Internationale taken van de marechaussee

In deze korte video is te zien wat de internationale taken zijn van de Koninklijke Marechaussee.

De Koninklijke Marechaussee is een militaire politieorganisatie. Wereldwijd werken als militair en als politie. We maken deel uit van militaire missies en voeren daar politietaken uit. We werken preventief en treden op wanneer nodig. En we handhaven de wet in binnen- en buitenland. We doen ook mee met politiemissies. Daarbij helpen wij de rechtsorde herstellen en leiden we lokale politiemensen op. 

De Koninklijke Marechaussee. Als het er op aankomt.