Revalidatie bij arm- of handamputatie

Bij het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg kunt u revalideren als u een arm of (een deel van uw) hand mist. Ook als u al een prothese gebruikt. Het revalidatietraject is er voor burgers en militairen. U leert bij het MRC zo zelfstandig mogelijk leven en kan er terecht voor een nieuwe prothese. Tijdens de revalidatie oefent u bijvoorbeeld wassen, aankleden, huishoudelijke activiteiten, werk en hobby’s uitvoeren, sporten en afspreken met vrienden en familie.

Het revalidatietraject

De revalidatie start met een intake bij een revalidatiearts (of physician assistant), een ergotherapeut en een orthopedisch technoloog. U overlegt met de revalidatiearts welk revalidatietraject u gaat volgen en welke therapieën u nodig hebt. De behandelaren van die therapieën vormen samen uw behandelteam. Samen met hen stelt u de doelen op die u tijdens uw revalidatie probeert te bereiken. De planning maakt een rooster voor uw verschillende therapieën.  Vragen over uw revalidatietraject stelt u aan uw revalidatiearts. U maakt daarvoor een controleafspraak via het secretariaat zorgondersteuning.

Thuis of op het MRC slapen

  • Klinisch
    Als u nog niet zelfstandig voor uzelf kunt zorgen wordt u opgenomen in het verpleegcentrum. U slaapt dan binnen het MRC.
  • Poliklinisch
    Als u zelfstandig thuis kunt wonen komt u zelf naar het MRC om te revalideren.
  • Herhaaltraject bij vervangende prothese (poliklinisch)
    Als u komt om uw prothese te vervangen, dan komt u ook zelf naar het MRC om te revalideren.

Revalideren doet u niet alleen

Revalideren doet u niet alleen. Een team van professionals gaat met u aan de slag om uw revalidatiedoelen te bereiken. Het team bestaat uit een revalidatiearts, physician assistant, orthopedisch technoloog en ergotherapeut. Maar wanneer nodig zijn er ook andere professionals, zoals een maatschappelijk werker, psycholoog, sporttherapeut, handtherapeut en wondverpleegkundige.

Revalideren doet u in fases

Het revalidatietraject bestaat uit verschillende fases die we zorgpaden noemen. Afhankelijk van uw situatie begint u bij fase 1, 2 of 3.

Fase 1: de voorprothesefase
In de voorprothesefase leert u hoe u thuis om kunt gaan met uw amputatie. U krijgt tips en adviezen over hoe u dagelijkse activiteiten zelfstandig kunt uitvoeren en u krijgt informatie over hulpmiddelen en voorzieningen. Een ergotherapeut leert u hoe u uw lichaam anders kan gebruiken om bijvoorbeeld overbelasting te voorkomen. In fase 1 krijgt u ook voorlichting over protheses als u die wilt gaan gebruiken.

Fase 2: de proefprothese fase
Als de stomp of wond goed genezen is en u wilt een prothese gaan gebruiken, dan kunt u naar fase 2. Samen met uw behandelteam bepaalt u nu welke prothese bij u past. Het behandelteam kijkt daarvoor naar wat u wenst en wat lichamelijk kan. Soms zijn er meerdere protheses nodig. U spreekt een periode af waarin u de prothese uitprobeert. Zo weet u zeker of de prothese voor u geschikt is. Ook verzamelt uw behandelteam tijdens deze periode informatie waarmee ze de aanvraag bij de verzekering onderbouwen. Samen met uw behandelteam dient Orthopedie Techniek Aardenburg (OTA) de aanvraag in bij de verzekering. Uw revalidatietraject stopt dan tijdelijk tot uw zorgverzekeraar de prothese-aanvraag goedkeurt.

Fase 3: de prothese fase
Als de zorgverzekering de prothese-aanvraag goedkeurt begint fase 3. De orthopedisch technoloog zorgt ervoor dat de prothese goed past. Bij de ergotherapeut leert u nu de prothese goed aan te sturen. Tijdens deze fase leert u hoe u de prothese in het dagelijks leven gebruikt.

Fase: herhaalvoorziening
Het kan dat u na 5 jaar een nieuwe prothese nodig heeft. Die laat u dan opnieuw aanmeten bij OTA. U begint dan bij fase 2 van het revalidatietraject. OTA kijkt welke nieuwe ontwikkelingen en protheses er zijn en wat past bij uw wensen en mogelijkheden.

2 of 3 keer per week therapie

Gemiddeld krijgt u 2 of 3 keer per week therapie en de sessies duren meestal 30 tot 60 minuten.

Kleding tijdens therapie

Meestal kunt u naar de sessie komen in de kleren die u altijd draagt. Zorg wel dat uw arm of hand makkelijk te bereiken is. Een therapeut kan vragen om andere kleding mee te nemen zoals sportkleding.

Aanmelden

Om aan dit revalidatietraject mee te doen, heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Pas daarna kunt u een afspraak maken voor een intake met het secretariaat zorgondersteuning via telefoonnummer (0343) 59 86 00 of per e-mail via secretariaat@mrcdoorn.nl.

Als u al een prothese hebt via het MRC, kan OTA u benaderen om een nieuwe prothese aan te laten meten. U kunt OTA bereiken door te bellen naar (0343) 59 84 35 of per e-mail via ota@mrcdoorn.nl.