Maatschappelijk werk

Maatschappelijk Werk kan u ondersteunen bij ingrijpende veranderingen in uw leven. U revalideert uiteraard niet zomaar bij het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg. En de kans is groot dat de reden voor uw revalidatie een impact heeft gemaakt op uw leven. Voor vragen over deze veranderingen en voor ondersteuning kunt u terecht bij een maatschappelijk werker.

Ook voor mensen in uw omgeving

Revalideren doet u niet alleen en de veranderingen in uw leven hebben ook invloed op uw dierbaren. Maatschappelijk Werk is er daarom niet alleen voor u, maar ook voor uw partner, kinderen en andere mensen die betrokken zijn bij uw leven. Zij kunnen allemaal een beroep doen op de dienstverlening van Maatschappelijk Werk.

Ondersteunen of doorverwijzen

Ziekte en pijn zijn ingrijpende gebeurtenissen in ons leven en daar kunnen we stress en allerlei emoties door ervaren. Ook krijgen we soms te maken met instanties en wetten die we nog niet kenden. De maatschappelijk werker kan u dan ondersteunen bij vragen of problemen. Ook kan de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar andere hulpverleners die u beter kunnen ondersteunen bij uw hulpvragen.

Redenen om met een maatschappelijk werker te praten:

  • U kunt zich angstig, verdrietig, gefrustreerd of teleurgesteld voelen door uw nieuwe situatie.
  • U kunt onzeker zijn over uw toekomstperspectief op uw werk, uw dagbesteding, uw rechtspositie of uw financiën.
  • Er kunnen zorgen ontstaan over uw thuissituatie, uw relatie(s) of de reacties op uw werk of in uw omgeving.
  • U komt in aanraking met instanties, overheidsregelingen, voorzieningen.
  • U ziet op tegen uw terugkeer naar huis.

U kunt terecht bij een maatschappelijk werker voor vragen over al deze zaken of voor professionele steun.

Ook voor bemiddeling

Soms is informatie en advies voldoende, maar als het nodig is kan een maatschappelijk werker ook voor u bemiddelen bij anderen. Dit kan bijvoorbeeld bij problemen op de werkvloer of problemen die u ervaart met instanties.

Vertrouwelijkheid

De maatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht. Informatie die u in vertrouwen deelt, wordt niet zonder uw toestemming aan anderen vertelt. De maatschappelijk werker is onderdeel van uw behandelteam en kan met hen overleggen als dat in het belang is van uw revalidatieproces. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Een 1e gesprek

Uw revalidatiearts wil een maatschappelijk werker vaak al aan het begin betrekken bij uw revalidatie. Als uw partner of kinderen behoefte hebben aan steun of begeleiding, dan kunt u dit aangeven bij uw revalidatiearts of physician assistant. Er wordt dan een afspraak met een maatschappelijk werker in uw rooster opgenomen.