Reageren op ontwerpbesluit (ontwerp-omgevingsvergunning)

Op deze pagina kunt u het ontwerpbesluit (de ontwerp-omgevingsvergunning) voor radarstation Herwijnen lezen. In het ontwerpbesluit staan de milieu- en bouwnormen voor het radarstation. U kunt van 5 april tot en met 16 mei 2024 op het ontwerpbesluit reageren door een zienswijze in te dienen.

Ga naar het Ontwerpbesluit.

Reageren met uw zienswijze (tot en met 16 mei)

Vanaf 5 april 2024 tot en met 16 mei 2024 kunnen burgers, de gemeente en andere instanties op het ontwerpbesluit (ontwerp-omgevingsvergunning) reageren door een zienswijze in te dienen.

U kunt op 3 manieren reageren. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

 • Digitaal: via de website www.rvo.nl/herwijnen
 • Per post. Stuur uw brief naar:
  Bureau Energieprojecten
  Inspraakpunt Radarstation Herwijnen
  Postbus 111
  9200 AC Drachten
  Schrijf uw naam en adres op de brief. Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.
 • In een gesprek. Bel op werkdagen tussen 9:00-17:00 uur naar telefoonnummer
  (070) 379 89 79. Of kom langs bij de  inloopbijeenkomst op maandag 22 april 2024. Daar kunt u uw zienswijze vertellen.

Uw zienswijze wordt bekeken

Defensie kijkt bij alle zienswijzen of ze te gebruiken zijn voor het definitieve besluit. Dat definitieve besluit wordt weer ter inzage gelegd, samen met het Rijksinpassingsplan. En samen met een Nota van Antwoord waarin het Rijk reageert op ingediende zienswijzen. Alle documenten zijn ook dan weer in te zien via defensie.nl.

Het ontwerpbesluit is onderdeel van de derde fase van de Rijkscoördinatieregeling.