Radarstation Herwijnen

Het ministerie van Defensie wil een militair radarstation plaatsen in Herwijnen. Om dit mogelijk te maken moet de bestemming van het perceel worden aangepast en is een omgevingsvergunning nodig voor de bouw. Het radarstation in Herwijnen is nodig voor de veiligheid van Nederland.

Het Ontwerpbesluit (ontwerp-omgevingsvergunning) ligt ter inzage. U kunt daar tot en met donderdag 16 mei 2024 op reageren.