ADR-rapport onderzoek chroom-6

Medio 2014 openbaarde zich de chroom-6 problematiek van oud-Defensiemedewerkers op de Prepositioned Organizational Material Storages (POMS-)locaties. Als reactie daarop heeft het ministerie van Defensie verschillende maatregelen genomen. De maatregelen om de bedrijfsvoering aan te passen zijn in 2017 geactualiseerd. Dit had te maken met de verlaging van de grenswaarde van chroom-6. De invoering van deze maatregelen loopt door tot en met 2020. De secretaris-generaal van het ministerie van Defensie heeft de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd of de implementatie van de maatregelen uit het plan van aanpak verlaging grenswaarde chroom-6 op schema ligt. De resultaten van dat onderzoek staan in dit rapport.