Evaluation of environmental and toxicity monitoring methods during improvised burnpits

In dit Engelstalige rapport van TNO vindt u een evaluatie van monitoringmethoden voor milieu en toxiciteit tijdens geïmproviseerde 'burnpits'.