Missie in Somalië

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Defensie zet voor de kust van Somalië een marineschip en beveiligingsteams in tegen piraterij. Sinds 2012 is het aantal gekaapte schepen in de Golf van Aden en het Somalisch Bassin sterk gedaald. Bestrijding van piraterij blijft nodig. Deelname aan de EU-missie Atalanta loopt in elk geval tot eind 2017. Met onder meer training van het leger helpt Nederland ook de veiligheid en stabiliteit in Somalië zelf te verbeteren.

Somalië uitgelicht op wereldkaart. Operatiegebied is gearceerd en beslaat kust van Somalië in Golf van Aden en Somalisch Bassin.

Kaart operatiegebied Somalië.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.