Missie in Somalië

Marineschepen vergroten de veiligheid langs de scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Zij verstoren en ontmoedigen hiermee zeerovers. Het aantal gekaapte schepen is sinds 2012 sterk gedaald. Bestrijding van piraterij blijft nodig. Defensie stuurt in sommige gevallen militaire beveiligingsteams mee op Nederlandse zeetransporten.