Beveiligingsteams op schepen

Defensie stuurt in sommige gevallen militaire beveiligingsteams mee met Nederlandse zeetransporten.

Vessel Protection Detachments (VPD’s)

Deze VPD’s zijn beveiligingsteams die bestaan uit zwaarbewapende mariniers. Zij beschermen zeer kwetsbare en grote Nederlandse zeetransporten tegen piraten. Nederland zet de beveiligingsteams al vanaf maart 2011 in. Vanaf de tweede helft 2021 is ook het Fleet Marine Squadron (FMS) voor deze taak inzetbaar. Deze nieuwe eenheid bestaat uit ongeveer 100 mannen en vrouwen uit zowel de vloot als het Korps Mariniers. 

Defensie toetst elke aanvraag van een reder aan het draaiboek ‘Bijstandsaanvragen bij piraterij en gewapende overvallen op zee’.

Inzet beveiligingsteams tot en met 2020
Jaar Aantal beveiligde zeetransporten
2020 5
2019 18
2018 17
2017 32
2016 28
2015

46

2014

54

2013

42

2012 32
2011 12