Antipiraterij

Marineschepen vergroten de veiligheid langs de scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Zij verstoren en ontmoedigen hiermee zeerovers. Nederland zet zich in internationaal verband ook in om de oorzaken van piraterij op het land aan te pakken.

Militaire bijdrage

Van begin september tot medio november 2017 nam Zr. Ms. Rotterdam deel aan de Europese antipiraterijmissie Atalanta. Het amfibisch transportschip was voorzien van een boordhelikopter, een boardingteam en medische faciliteiten.
In 2016 deed Zr. Ms. Tromp 4 maanden mee aan de operatie. Het luchtverdedigings- en commandofregat was toen ook stafschip van het internationale vlootverband.

Defensie draagt daarnaast met maximaal 15 militairen bij aan training van het Somalische leger.

Nederland doet al sinds 2009 mee aan Atalanta. Van 2010 tot en met 2014 leverde marineschepen ook een bijdrage aan NAVO’s antipiraterijmissie Ocean Shield.

Taken marineschepen

• Beschermen van schepen die gebruik maken van een speciale route in de Golf van Aden
• Patrouilleren in het Somalisch Bassin
• Escorteren van schepen, waaronder voedselschepen van de Verenigde Naties
• Aanpak piraterij-activiteiten door zeerovers op te sporen en eventueel op te sluiten.

Jaarlijks passeren tussen de 20.000 en 30.000 schepen de Golf van Aden. Piratengroepen opereren tot een afstand van bijna 750 kilometer uit de kust van Somalië.

Hoort bij