Antipiraterij

Marineschepen vergroten de veiligheid langs de scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Zij verstoren en ontmoedigen hiermee zeerovers.

Militaire bijdrage

Defensie stuurt in sommige gevallen militaire beveiligingsteams mee op Nederlandse kwetsbare zeetransporten. Deze vessel protection detachments bestaan uit zwaarbewapende mariniers

Defensie doet sinds 2009 mee aan de Europese antipiraterijmissie Atalanta en leverde hiervoor jaarlijks een of meerdere marineschepen. In 2018 gebeurt dat voor de eerste keer niet. Dat heeft te maken met problemen met patrouilleschepen, personeelstekorten en NAVO-verplichtingen.

Jaarlijks passeren tussen de 20.000 en 30.000 schepen de Golf van Aden. Piratengroepen opereren tot een afstand van bijna 750 kilometer uit de kust van Somalië.

Hoort bij