Antipiraterij

Marineschepen vergroten de veiligheid langs de scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Zij verstoren en ontmoedigen hiermee zeerovers.

Militaire bijdrage

Defensie stuurt in sommige gevallen militaire beveiligingsteams mee op Nederlandse kwetsbare zeetransporten. Deze vessel protection detachments bestaan uit zwaarbewapende mariniers.

Defensie doet sinds 2009 mee aan de Europese antipiraterijmissie Atalanta en leverde hiervoor jaarlijks 1 of meerdere marineschepen. In 2018 gebeurde dat voor de eerste keer niet. Vervolgens droeg Defensie geen schip bij. Nederland levert wel stafofficieren en een politiek adviseur voor Atalanta.

Jaarlijks passeren tussen de 20.000 en 30.000 schepen de Golf van Aden. Piratengroepen opereren tot een afstand van bijna 750 kilometer uit de kust van Somalië.