Meldformulier misstanden MIVD

Als u een misstand vermoedt bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bij de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) of de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo), dan kunt u dat telefonisch, per post of met dit formulier melden. Er zijn voorwaarden verbonden aan de melding. 

Max. 500 woorden
Verwerking van uw persoonsgegevens

Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens bij de MIVD vindt u in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).