Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) levert inlichtingen en veiligheidsinformatie binnen Defensie. Zowel aan de departementsleiding als aan de 4 krijgsmachtdelen.

Inlichtingen steeds belangrijker

De informatie die de MIVD levert is van groot belang:

  • om de verdedigingstaken van Defensie goed voor te bereiden;
  • bij besluiten over deelname aan operaties;
  • tijdens operaties.

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de militairen in het veld op tijd weten dat de tegenstander een aanslag voorbereidt.

Waar richt de MIVD zich op?

De MIVD richt zich vooral op vredesoperaties en internationaal terrorisme.

Veiligheid binnen en buiten Nederland raakt steeds meer verweven. Daarom werken de MIVD en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) nauw samen. De AIVD richt zich vooral op dreigingen en risico’s voor de Nederlandse samenleving.

Controle en toezicht

De MIVD wordt natuurlijk ook gecontroleerd. De Tweede Kamer controleert de minister van Defensie die verantwoordelijk is voor de MIVD. Voor het bespreken van geheime zaken heeft de Tweede Kamer de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in het leven geroepen. Deze commissie bespreekt operationele activiteiten van de MIVD met de minister van Defensie. Op basis van volstrekte vertrouwelijkheid. De fractievoorzitters van de meeste partijen hebben zitting in deze commissie.

Daarnaast is er een onafhankelijke Commissie van Toezicht die toeziet op de werkzaamheden van de MIVD en AIVD. De Tweede Kamer draagt de leden van de Commissie van Toezicht voor.