Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ondersteunt de krijgsmacht met inlichtingen die betrouwbaar en actueel zijn. En de dienst houdt dag en nacht zicht op dreigingen tegen Nederland, de krijgsmacht en bondgenoten.

De MIVD doet dat door inlichtingen te verzamelen, analyseren en verspreiden. De MIVD draagt actief bij aan de verhoging van de weerbaarheid en de digitale veiligheid van Nederland en komt waar nodig ook zelf in actie. De MIVD beschermt bijvoorbeeld de militaire geheimen en operaties van Defensie, spoort cyberaanvallen op, ontmaskert buitenlandse spionnen, achterhaalt de nieuwste wapenontwerpen, plannen, acties en bedoelingen van tegenstanders en verstoort vijandige operaties.

De taken en bevoegdheden van de MIVD zijn vastgelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo).

Video: Zien wat anderen niet zien

Om onze vrijheid, veiligheid en onze manier van leven te beschermen hebben we een sterke krijgsmacht nodig. Want landen als China en Rusland ontwikkelen nieuwe wapens en technologie om ons militair voorbij te streven. Zoals dronezwermen die onze militaire systemen kunnen verstoren of supersnelle raketten die onze reactietijd drastisch inkorten.

Ook in het cyberdomein zien we een wedloop. Vijandelijke hackers proberen elke dag op steeds nieuwe manieren Nederlandse toptechnologie te bemachtigen, persoonsgegevens van burgers buit te maken, militaire geheimen te stelen, militaire systemen te misleiden of onze militairen op missie in een kwaad daglicht te stellen. Dit gaat in een razendsnel tempo. In een paar seconden springen ze van server naar server en van land naar land.

Het is de taak van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst om al deze dreigingen in het vizier te krijgen en te handelen. Dat kan dus alleen als we snel en doeltreffend opereren. Geen antwoord is geen optie.

Maar hoe doen we dat? Hoe komt de MIVD aan de juiste inlichtingen voor onze militairen en bondgenoten op missie? Hoe ontmaskeren we buitenlandse spionnen, steken we een stokje voor vijandelijke operaties en houden we zicht op de ontwikkeling van conflicten, de verspreiding van wapens en de opbouw van buitenlandse legers?

Dat begint met het zoeken in openbare bronnen. En waar nodig vullen we deze informatie aan. We vragen bondgenoten om inlichtingen. We volgen een doelwit en luisteren hem of haar af. Analyseren grote hoeveelheden data om een onbekende dreiging te ontdekken. En als de opdracht daarom vraagt, verstoren we vijandelijke operaties.

Dit werk vraagt om de beste mensen. Die zien wat anderen niet zien. Zo beschermen we Nederland, de krijgsmacht en onze militairen en vergroten we de weerbaarheid van onze bedrijven, universiteiten en de samenleving. De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bepaalt wat we mogen.

Betrouwbaarheid, Teamwerk, Moed, Excellent en Verantwoordelijkheid, dat zijn onze kernwaarden vanuit waar wij werken en altijd zullen handelen. Dat hoort bij beschermen wat ons dierbaar is. Want uiteindelijk is dat het belangrijkste. Dat je weet voor wie je het doet.

Samenwerking met de AIVD

Om de inlichtingen en veiligheidssituatie te bevorderen werken de MIVD en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) nauw samen. De AIVD richt zich vooral op dreigingen en risico’s voor de Nederlandse samenleving.

Controle en toezicht

De Tweede Kamer controleert de minister van Defensie die verantwoordelijk is voor de MIVD. Voor het bespreken van geheime zaken heeft de Tweede Kamer de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Deze commissie is verantwoordelijk voor de parlementaire controle op de geheime aspecten van het overheidsbeleid rond de AIVD en de MIVD. De commissie vergadert in beslotenheid omdat de inlichtingen die de verantwoordelijke bewindspersonen aanleveren aan de commissie, geheim zijn.

Daarnaast is er een onafhankelijke Commissie van Toezicht die toeziet op de werkzaamheden van de MIVD en AIVD. De Tweede Kamer draagt de leden van de Commissie van Toezicht voor.