Klachtenformulier MIVD

Een klacht indienen over de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) kan telefonisch, per post of met het klachtenformulier. Er zijn voorwaarden verbonden aan een klacht indienen. 

Max. 500 woorden
Verwerking van uw persoonsgegevens

Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens bij de MIVD vindt u in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).