Artillerie Schietkamp ’t Harde

Het Artillerie Schietkamp (ASK) 't Harde is een militair oefen- en schietterrein. Hier oefenen Nederlandse militairen met verschillende wapens en wapensystemen. Het is de enige locatie waar met artillerie en mortieren geschoten kan en mag worden. Niet alleen Defensie oefent op dit terrein, ook andere Nederlandse veiligheidsdiensten oefenen daar. 

Gegroeid sinds 1877

Het Artillerie Schietkamp bestaat sinds 1877. Er werd in die tijd geschoten vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. En zo gaat het nog steeds. Het ASK bestond in 1877 alleen uit de Oldebroekse Heide. Doordat het bereik van de vuurmonden groter werd, groeide het terrein tot de huidige afmeting van 13,5 x 4 km.

Schietoefeningen niet in weekend en op feestdagen

Schietoefeningen op het ASK zijn meestal overdag. En soms ook in de avonduren. In het weekeind en op feestdagen wordt er niet geschoten. Bij afwijkende activiteiten informeert Defensie de omwonenden via de gemeentes, een nieuwsbrief en/of een bericht op X.

Oefenen blijft nodig

Defensie wil een goede buur zijn en probeert zo min mogelijk geluid bij de schietoefeningen te produceren. Maar oefenen blijft nodig. Om te beschermen wat Nederland dierbaar is. En voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven.

Geluidshinder voorkomen

Om geluidsoverlast te voorkomen wordt zoveel mogelijk geoefend met simulatoren. Ook worden oefenspringbrisantgranaten gebruikt. Die maken minder geluid als ze op de grond neerkomen. Ervaart u toch hinder of heeft u schade? Lees dan wat u kunt doen op de pagina Klacht Artillerie Schietkamp ’t Harde.

Natuuronderzoek en onderwijs

Het militair oefenterrein biedt ook ruimte voor natuuronderzoek en onderwijs. Zo doet de Universiteit van Amsterdam er een langlopend natuuronderzoek en SOVON een broedvogelonderzoek. De Universiteit Wageningen (WUR) is er bezig met het project ‘Licht op natuur’ en de Stichting Bargerveen doet onderzoek naar 2 soorten sprinkhaan: de zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter.
Ook onderwijsinstellingen gebruiken het oefenterrein. Bijvoorbeeld de organisatie SARON voor het verschieten van amateurraketten.