European Gendarmerie Force

European Gendarmerie Force (Eurogendfor) is een multinationale samenwerking van politiekorpsen met een militaire status. Politie uit Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië en Spanje doen mee. De Koninklijke Marechaussee is de Nederlandse deelnemer. 

De politiemacht bestaat uit ongeveer 800 militaire politiefunctionarissen. Zij opereert voor de EU en treedt vooral op na conflicten. De EU zet Eurogendfor ook in voor andere internationale organisaties zoals de VN en NAVO. 

Voorzitter comité en commando

Het Comité InterMInistériel de haut Niveau (CIMIN) stuurt Eurogendfor aan. Elke lidstaat verzorgt het voorzitterschap van de CIMIN voor de duur van 1 jaar. Nederland was voorzitter in 2013 en 2019.

Het commando over Eurogendfor was van 2011 tot medio 2013 in Nederlandse handen.

Het hoofdkwartier van de European Gendarmerie Force zit in Vicenza, Italië.