Rapport Opleiden op de werkvloer

Door reorganisaties en technologische ontwikkelingen verschoven delen van de opleiding van militaire opleidingscentra naar civiele scholen en operationele eenheden. Commandanten en militairen gaven stelselmatig signalen af dat het nieuwe opleidingsconcept gevolgen had voor de dagelijkse praktijk van hun eenheid. De IGK onderzocht de effecten van het opleiden op de operationele werkvloer en doet een aanbeveling.