Themarapport Van Reorganiseren naar organiseren bij Defensie

‘Van Reorganiseren naar organiseren bij Defensie’. Dat is de titel van het themarapport dat de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 3 april heeft aangeboden aan minister Ank Bijleveld-Schouten.

De ondertitel - Bouwen aan vertrouwen - geeft goed weer tot welke conclusies luitenant-generaal Hans van Griensven komt. Zo pleit hij onder meer om te investeren in vertrouwen tussen zeggenschap, medezeggenschap, bonden en andere partijen die bij verandering zijn betrokken. Vertrouwen begint volgens de IGK met het investeren in onderlinge relaties en acceptatie van elkaars integere belangen.

Ook vindt hij dat medewerkers bij veranderprocessen baanzekerheid nodig hebben. Zo voelen zij zich gesteund door de organisatie en zijn ze niet geremd door kans op baanverlies. Een ander advies aan de minister is het beoogde effect van de verandering centraal te stellen. Daarnaast geeft hij onder meer als suggestie een veranderproces op maat te maken en goede afspraken over ieders rol daarin.

Themarapporten

De IGK brengt tenminste 1 x per jaar een themarapport uit. Dat gaat over een onderwerp dat tijdens werkbezoeken regelmatig naar voren komt en waarover zorgen bestaan.